circo05

Programa de l’actuació de Cora Raga i Juan Bta. Corts en la fira del 1928 (Arxiu A. Reig).