tsocial01

Espectacle de Vol Ras al Centre Social l’any 2008 (Arxiu M. Crespo).