4 Propiedades Clero 1840

Els amirallaments ens permeten conèixer ‘evolució de l’ocupació del sòl, el seu possible ús, evolució de la propietat. Ací, les propietats del clergat a Dénia en 1839. Font: Arxiu Municipal.