4b Evoluciónpartidas rurales 1829-1886

Croquis amb l’augment de les partides ruralsa l’inici i al finalde segle.