4c Guano publicidad fines XIX

L’especialització agrícola i la necessitat d’augmentar la producció van portar amb si la incorporació d’abonaments per al camp. Prova de la vitalitat del sector és l’enorme publicitat que apareix en premsa de l’època referida als mateixos. Font: Premsa històrica de la Diputació Provincial d’Alacant.