caridad 1867

La caridad. 1867.
Foto: Casa de Subhastes Setdart. Arxiu fotogràfic.